HUS Magdalenka

Projekt: dom prywatny 

Realizacja: 2022

Powierzchnia użytkowa: 195 m2

Lokalizacja: Magdalenka 

Inwestor: prywatny 

Zespół projektowy: Sylwia i Jacek Gieruszyńscy, Marta Sacha 

Wizualizacja: Drowart