Projekty

PROCES PROJEKTOWY

koncepcja

Program wspólnej pracy i spotkań,
w trakcie których krok po kroku wizualizują się Twoje marzenia.
 
projekt architektoniczno-budowlany

Opracowanie projektowe niezbędne
do uzyskania pozwolenia na budowę. 
projekt techniczny

Wielobranżowe opracowanie projektowe, niezbędne przed rozpoczęciem budowy.
projekt wykonawczy i realizacja

Opracowanie szczegółowej dokumentacji wykonawczej obiektu,
w zależności od stopnia skomplikowania robót.
Organizacja budowy oraz jej nadzór autorski. 
 

PROJEKTY