HUS na zgłoszenie

35 metrowy HUS to dom tzw. “na zgłoszenie”. Dzięki temu postępowanie administracyjne jest krótsze i mniej skomplikowane od uzyskania tradycyjnego pozwolenia na budowę.

Procedura

Wg. Art. 29. prawa budowlanego: “Na zgłoszenie możemy budować wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu należy dokonać zgłoszenia. Jeżeli w przeciągu 21 dni starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, możemy przystąpić do budowy HUSa. 

Formularz zgłoszenia możemy pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej.

Jeżeli Twoja działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w pierwszej kolejności należy złożyć do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy załączając do niego projekt HUSa.

Wydaje się skomplikowane?

Możesz liczyć
na nasze wsparcie!